Facebook bm

Sử dụng các tài khoản trình quản lý kinh doanh được tạo và chăm sóc bởi MARKETING2S. giúp bạn quản lý tài khoản quảng cáo facebook và trang doanh nghiệp an toàn và hiệu quả.

Từ nay bạn không cần phải lo lắng về các tài khoản. Trình quản lý kinh doanh của bị vô hiệu hóa hay hạn chế vì đã có chúng tôi MARKETING2S sẻ giúp bạn khởi tạo và bảo hành nó.

hinh bm facebook

Tại sao nên chọn Trình quản lý kinh doanh?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Bạn cần nhiều tài khoản quảng cáo.

Hãy tạo các tài khoản quảng cáo riêng cho mỗi khách hàng hoặc doanh nghiệp mà bạn cung cấp dịch vụ, thanh toán cho quảng cáo bằng những phương thức thanh toán khác nhau hoặc sắp xếp theo mục tiêu để báo cáo.

 

Bạn cần yêu cầu quyền truy cập vào Trang hoặc tài khoản quảng cáo.

Nếu có khách hàng, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào Trang và tài khoản quảng cáo của họ để trở thành nhà quảng cáo hoặc nhà phân tích.

bm 2

 

Bạn cần chỉ định quyền cho nhiều người làm việc cùng nhau.

Bạn có thể cho phép truy cập vào các tài khoản quảng cáo, Trang và tài sản khác mà doanh nghiệp của bạn quản lý dựa trên vai trò cụ thể cũng như dễ dàng xem ai đang làm việc gì.

 

Bạn cần có báo cáo và thông tin chi tiết cấp doanh nghiệp.

Xem hiệu quả của quảng cáo trên các tài khoản quảng cáo khác nhau cũng như nhận báo cáo về tài sản và những người mà doanh nghiệp của bạn chịu trách nhiệm.

bm 5

Hoặc gọi cho chúng tôi để được trợ giúp thiết lập tài khoản.