Facebook pixel là gì?

Facebook pixel là một công cụ phân tích để bạn đo lường hiệu quả của quảng cáo và nắm bắt hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin từ pixel để:

  • Đảm bảo quảng cáo hiển thị cho những người phù hợp.
  • Xây dựng đối tượng quảng cáo.
  • Khai thác các công cụ quảng cáo bổ sung của Facebook.

Pixel là một số dòng mã mà bạn sao chép vào phần tiêu đề trang web của mình. Nhờ đó, Facebook có thể thu thập thông tin về khách truy cập trang web để làm cho quảng cáo của bạn trên Facebook phù hợp hơn với đối tượng cụ thể.

Facebook pixel

Những lợi ích mà pixel mang lại

Bạn có thể sử dụng thông tin thu thập được từ việc theo dõi Facebook pixel theo một số cách để tinh chỉnh chiến lược quảng cáo trên Facebook.

Với Facebook pixel, bạn có thể:

  • Tiếp cận đúng người

Tìm kiếm khách hàng mới hoặc những người đã truy cập một trang cụ thể hay thực hiện một hành động mong muốn trên trang web của bạn. Ngoài ra, hãy tạo Đối tượng tương tự và Đối tượng tùy chỉnh để tiếp cận thêm nhiều người giống với các khách hàng tốt nhất của bạn.

  • Tăng doanh số

Thiết lập tính năng đặt giá thầu tự động để tiếp cận những người có nhiều khả năng sẽ thực hiện hành động mà bạn quan tâm hơn, chẳng hạn như mua hàng.

  • Đo lường kết quả quảng cáo

Xem kết quả trực tiếp có được nhờ quảng cáo để thấy được mức độ thành công của quảng cáo.

Thu thập hành vi của đối tượng

Với pixel, bạn còn có thể thu thập thông tin về các “sự kiện” cụ thể. Sự kiện là các hành động diễn ra trên trang web của bạn, do quảng cáo trên Facebook (trả phí) hoặc số người xem tự nhiên (không trả phí) mang lại. Khi ai đó thực hiện hành động trên trang web của bạn, Facebook pixel sẽ ghi hành động này là một “sự kiện”.

original

 

 

Đặt sự kiện trên các trang quan trọng với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: bạn có thể nắm bắt hành trình của khách hàng từ lúc xem trang sản phẩm cho đến khi mua hàng. Nếu nghiên cứu tất cả các bước trong suốt hành trình của họ, bạn có thể đo lường và tối ưu hóa quảng cáo cho các chuyển đổi quan trọng nhất với doanh nghiệp của mình.

 

Tiếp tục tìm hiểu

  • Tạo và cài đặt Facebook pixel
  • Sử dụng thông tin từ pixel để theo dõi sự kiện
  • Sử dụng pixel để tạo đối tượng tùy chỉnh
Bài viết liên quan