Thiết kế một trang web.

 Bắt đầu bán hàng trực tuyến trên website của bạn.

Làm thế nào để có một trang web bán hàng hiệu quả? Tạo một trang web tại Marketing2s, có thể tùy chỉnh trong vài phút và bán cho khách hàng ở bất cứ đâu. Dễ dàng thiết lập và quản lý web của bạn.

Bắt đầu tạo trang web của bạn
wbsite marketing2s

Lý do tại sao cần có Website của riêng bạn?

marketing2s

Bạn cần có một trang web

Đừng lo lắng nếu bạn chưa có một website bán hàng. Chúng tôi sẻ giúp bạn khởi tạo một trang web bàng hàng ngay lập tức.

lam web marketing2s

Cập nhận dữ liệu của bạn

Hãy cung cấp các dữ liệu của bạn, chúng sẻ cập nhật miễn phí, trang web của bạn sẻ bán hàng được sau 24h

marketing 2s facebook

Bán hàng trên mạng xã hội

Nhận thêm doanh số bán hàng thông qua các kênh truyền thông xã hội Facebook và Instagram.